EESTEC LC Skopje

EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) is a non-governmental, non-profit organization of students from the faculties of electrical engineering and computer science. It has existed in Skopje since 2003 and is one of the most numerous and best organized student organizations functioning at the University of Saints Cyril and Methodius Skopje.

Целта на нашата организација е да воспостави контакти помеѓу студентите и нивните идни работодавци. Меѓународните собири, организирани од локалните комитети на EESTEC, имаат за цел да ги развијат и подобрат организациските, комуникациските и менаџерските вештини на идните инженери и да воспостават размена на идеи и техничко знаење.

Што правиме ние?

Интернационални работилници

Бидете дел од меѓународна работилница и стекнете знаење од областа за која сте најмногу заинтересирани. Во споредба со другите невладини организации, во EESTEC не се плаќа котизација за работилници.

Локални настани

Покрај меѓународните настани, ние исто така сме домаќини на локални настани како што се Академијата за меки вештини (Soft Skills Academy) и EESTEC Академијата. Секој заинтересиран може да учествува во нив.

Тренинзи

Имаме четири официјални тренери подготвени да испорачаат врвни обуки за учење на меки вештини, личен развој, пренос на знаење и континуирано подобрување на нашето здружение.

Интернационални тимови

There are 10 international teams and projects in EESTEC. If you enjoy working online with colleagues across Europe and contributing more, this is the right choice for you!

Мотивационо опкружување

Ние создаваме средина за учење каде што има простор за грешки, што ја ублажува кривата на учење и инспирира размена и трансфер на знаење. Ова го овозможува развојот и континуитетот на нашето здружение.

Одржување на духот на EESTEC

EESTEC offers its members the chance to connect, meet new friends and have fun together. We also organize motivational weekends!

Што велат за нас?

Јас го сакам ЛК Скопје затоа што вие правите да се чувствуваме пријатно и им давате чувство на припадност во вашето големо семејство на сите учесници на вашите настани. Го сакам ЛК Скопје затоа што сте искрени и трудољубиви луѓе, давајќи ја целата енергија што ја имате за да ги направите тие настани најдоброто искуство во нашите животи. Го сакам ЛК Скопје затоа што со вас имам некои од најдобрите спомени во мојот живот, кои беа можни само благодарение на вас.
Пати Рамос
EESTEC LC Madrid
До сите студенти: Не правете ја истата грешка како мене, придружете се на EESTEC! Пријателството и знаењето што можете да ги стекнете таму, не можат да се најдат на друго место. Со оглед на тоа што го сфатив ова како гостин, можам само да замислам какви забавни времиња ги чекаат идните членови.
Горјан Јовановски
AirCare (Мој Воздух)